Arya, adoptada en Barcelona

Lía, adoptada en Barcelona

Capitán, adoptado en Sevilla

Kenzo, adoptado en Italia

Jake, adoptado en Barcelona

Oli, adoptado en Italia

Mus, adoptado en Valencia

Fray, adoptado en Italia

Apolo, adoptado en Barcelona