Liam, adoptado en Sevilla

Gaya, adoptada en Málaga

Dinka, adoptada en Italia

Grumpy, adoptado en Sevilla

Dharma, adoptada en Barcelona

Dyllon, adoptado en Sevilla

Denda, ahora Zelda, adoptada en Italia

Carey, ahora Willow, adoptada en Madrid

Dopey, adoptado en Sevilla

Ayla, adoptada en Italia