Liu, adoptada en Cádiz

Brody, adoptado en Italia

Tsuna, adoptada en Galicia

Yoru, ahora Fiona, adoptada en Sevilla

Tikka, adoptada en Madrid

Yaki, adoptado en Sevilla

Soba, adoptada en Sevilla

Teddy, adoptado en Sevilla

Shiva, adoptada en Sevilla

Randall, adoptado en Asturias